Home

Henri Veldhuis

Henri Veldhuis, met op de achtergrond de Grote of Barbarakerk

In februari 1955 werd ik geboren op een boerderij in de buurt van Zwolle, vlakbij de IJssel. In 1960 verhuisde ons gezin van het 'oude land' naar de pas ontgonnen Noord Oost Polder, waar mijn vader fruitkweker werd bij het dorp Kraggenburg.

Na mijn middelbare schooltijd in Emmeloord, studeerde ik vanaf 1975 theologie en filosofie in Utrecht en Amsterdam. Eind 1985 werd de filosofiestudie afgerond met een doctoraalscriptie over de Joodse filosoof Emmanuel Levinas.

Na de filosofische omzwervingen volgden ruim vier jaar van promotiestudie op het grensgebied van filosofie en dogmatiek. Dit mondde uit in een proefschrift (1990) over Johann Georg Hamann, een denker uit de 18e eeuw, de tijd van de Verlichting (lees meer).


Sinds 1992 ben ik predikant in de Barbara-gemeente (PKN) te Culemborg. Naast de gebruikelijke taken van het predikantschap, zoals kerkdienst, pastoraat, toerusting en bestuur, probeer ik de theologische wetenschap niet uit het oog te verliezen (publicatielijst).

 

Naast mijn studie was ik vanaf eind jaren '70 tot aan de 'fluwelen revolutie' in 1989 actief betrokken bij de strijd voor mensenrechten in onafhankelijke kringen van de kerken en Charta 77 in het communistische Tsjecho- Slowakije.

Tot 2008 was ik redactiesecretaris van de Stichting Heruitgave Oudere Ethische Theologie, die een heruitgave van het werk van de Nederlandse theoloog Daniel Chantepie de la Saussaye (1818-1874) heeft gerealiseerd. (lees meer). Bovendien ben ik al vele jaren voorzitter van de Utrechtse onderzoeksgroep die zich verdiept in het werk van de middeleeuwse theoloog Johannes Duns Scotus (1266-1308; lees meer).

Al deze wetenschappelijke investering heeft voor een predikant weinig betekenis, als niet telkens de brug wordt geslagen tussen academische theologie en gemeentewerk. Ik heb daarom geprobeerd een soort 'dogmatiek voor gewone gemeenteleden' te schrijven. Dit boek verscheen in 2005 onder de titel Kijk op geloof. Christelijk geloof uitgelegd (Boekencentrum; 3e druk 2009).

Het vele denken en spreken van een predikant-theoloog verdient tegenwicht in het nodige lijfwerk. Door op dat terrein een aantal cursussen te volgen, ontdekte ik de betekenis van bibliodrama en theatrale verbeelding. De mogelijkheden van zulke werkvormen voor kerkdienst en gemeente-opbouw zijn inmiddels in eigen gemeente duidelijk gebleken, na het zelf verzorgen van dergelijke cursussen in Culemborg.

 

Om bibliodrama, dans en andere theatrale werkvormen ook landelijk meer onder de aandacht te brengen, ben ik sinds 2005 met plezier voorzitter van Stichting de 7evende Hemel.

 

Al vele jaren voel ik me nauw betrokken bij het midden-oosten coflict en de moeilijke situatie daarin van de Palestijnen. Op deze webiste heb ik een apart dossier aangelegd over het Israëlisch-Palestijnse conflict met ondermeer bijzondere aandacht voor het Kairos-document (dec. 2009) van de Palestijnse christenen. Bovendien ben ik sinds 2009 bestuurslid van The Rights Forum, een stichting rond voormalig premier Dries van Agt, met vele prominente (oud-) politici en juristen in de Raad van Advies