Een triptiek in de storm
over het drieluik van Jan Deys in het Elisabeth Weeshuismuseum

In samenwerking met het Elisabeth Weeshuismuseum organiseert de Toerustingscommissie van de Raad van Kerken (RvK) een cursus van twee avonden over het indrukwekkende altaarstuk van Jan Deys, dat eigendom is van het Culemborgse Elisabeth Weeshuismuseum. Dit drieluik werd gemaakt door de schilder Jan Deys in opdracht van de executeurs van het testament van vrouwe Elisabeth van Culemborg. Het was bestemd voor het altaar in de Sacramentskapel van de Grote of Barbarakerk. Tijdens de beeldenstorm in 1566 werd het vernield. Daarna kreeg Jan Deys de opdracht (in 1570) het nog een keer te maken, maar liefst ‘beter ende bequaemer’.

Ds.Henri Veldhuis zal met powerpointpresentaties uitvoerig vertellen over de stormachtige tijden waarin het drieluik werd vervaardigd en vernield, over de liturgische functie die het had en over de Bijbelverhalen en personen die erop zijn afgebeeld.

De cursus zal worden gehouden in de museumzaal waar het drieluik tentoon wordt gesteld. Max. aantal deelnemers: 30

Data: donderdag 16 en donderdag 30 november
Plaats en tijd: Elisabeth Weeshuismuseum, 19.30 – 21.30 uur

Aanmelden bij: Ineke van Garderen: inekevankootenniekerk@gmail.com (514308)
of Betty Visser: betty.visser@kpnplanet.nl (tel. 513539)