top of page
Kruis van de kerk

1955

2018

HENRI VELDHUIS

IN MEMORIAM

Boek - Preken - Palestina

BOEK

De inhoud van de Bijbel en het Christelijke geloof begrijpelijk uitleggen, dit wilde Henri Veldhuis doen met het schrijven van zijn boek 'Kijk op geloof'. 

 

Onderwerpen als God, Drie-eenheid, Jezus, het kwaad, het kruis, de opstanding, vergeving, vrijheid, gebed, kerk, Israël, man en vrouw, seksualiteit komen aan bod.

 

Duidelijk wordt dat geloof en kerk nog volop actueel zijn. Dit boek is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over het christelijk geloof, iets wat Henri iedereen had gegund. Handig voor bij bijbelstudiegroepen. 

PREKEN

Elke donderdag sloot Henri zich op in zijn studeerkamer en schreef hij er weer één; de preek voor de volgende zondag. In zijn 24 jaar als dominee en theoloog heeft hij er talloze geschreven.

 

Met nog enige regelmaat herinneren mensen zich een preek die ze is bijgebleven, soms zoeken ze nog naar een oude preek.

 

Henri wilde raken, inspireren, geen onderwerp schuwen en het woord van Jezus verbinden aan de hedendaagse tijd. 

Via bovenstaande link kunt u de preken online terug lezen. 

ISRAËL & PALESTINA

Nog altijd levend. Dit onderwerp ging Henri aan het hart. Hij vond het belangrijk, om er over te praten, om er heen te gaan, om te praten met betrokkenen en te strijden voor het recht voor de Palestijnen.

Op zijn website hield Henri in blog-vorm alles bij rondom dit thema, een voor hem belangrijke verzameling van informatie. Met zorg is een selectie van zijn blog hier te lezen

Graag verwijs ik verder naar de onderstaande websites die hij graag had genoemd op zijn site:

OVER HENRI

 

Henri was theoloog en filosoof en was heel veelzijdig in zijn bezig zijn.  Een aantal aspecten hiervan zal op deze website worden belicht via links en verwijzingen.

Hij was gemeentepredikant, zijn preken werden graag gehoord. Zijn wetenschappelijke kant gaf hij de ruimte in diverse gezelschappen van collega’s. Hierin was hij vaak een organisator en aanjager. Hij bezocht studiedagen, conferenties en symposia. Hij maakte reizen, vaak met zijn camera in de voorste gelederen, om het ‘verhaal een gezicht te geven’ dat blijvend zou zijn.

In het voormalige Tsjechoslowakije heeft Henri een grote rol gespeeld door samen met veel anderen en de kerk contacten te onderhouden met studenten en wetenschappers, allemaal illegaal in die tijd.

Terwijl de Nederlandse samenleving inclusief de kerken zich afzijdig hielden van de explosieve situatie in de Palestijnse gebieden en Israël, ontwikkelde hij meer en meer gevoeligheid voor de geschonden mensenrechten van de Palestijnen in Israël.  Samen met oud-premier Dries van Agt en anderen richtte hij The Rights Forum op. Ook onder andere Kairos Palestine, Sabeel en de Olijfbomencampagne (links) konden rekenen op zijn solidariteit. 

Zijn solidariteit met mensen die beperkt worden in hun vrijheid was vrijblijvend. Daar bracht hij bewust offers voor. Zijn promotie tot doctor in de Godgeleerdheid, naast zijn andere wetenschappelijke arbeid, maakten hem professorabel. Ook een leidende rol in de Protestantse Kerk Nederland was voor de hand liggend. Het is er allemaal niet van gekomen. Hij wist dat zijn persoon omstreden was, maar hij bond nooit in.

Pasfoto_Henri_Veldhuis_augustus2017_kleiner.jpg
Over deze wesite
Afb_01_omslag_Muur_kerk_bethlehem_edited.jpg

''In Uw licht zien wij het licht.''
Psalm 36;10b

VOOR VRAGEN AAN NABESTAANDEN

Bedankt

Contact
bottom of page