top of page

Een brandbrief van dePalestijnse christenen

Het is zevenenhalf jaar geleden dat de Palestijnse christenen hun Kairos-document publiceerden, een noodkreet gericht aan heel de wereld, in het bijzonder aan de christelijke kerken. Helaas is de situatie van de Palestijnen sindsdien alleen maar verslechterd. Bovendien was de reactie van veel kerken op dat Kairos-document zwak of zelfs afwijzend, ook in Nederland. Mijn eigen PKN en ook de Nederlandse Raad van Kerken (RvK) ontvingen het Kairos-document met zichtbare tegenzin. Begrijpelijk dat de Palestijnse christenen zich nog steeds erg in de steek gelaten voelen door een groot deel van hun mede-christenen in de wereld. Dit heeft ertoe geleid dat een groot aantal Palestijns christelijke organisaties zich verenigd heeft in een krachtige brief aan de Wereldraad van Kerken (WCC) en de oecumenische beweging waarin zij opnieuw aandacht te vragen voor hun uitzichtsloze situatie. Daarbij roepen zij kerken en christenen in klare taal op veel duidelijker stelling te nemen tegen het onrecht dat de Palestijnen nu al decennialang moeten ondergaan.


Lees meer: Open brief aan de Wereldraad van Kerken door de Nationale Coalitie van Christelijke Organisaties in Palestina (NCCOP). Hier de Engelse versie

3 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page