top of page

Evaluatie

Ruim 50 jaar geleden verscheen Nostra Aetate, een document van het Vaticaan 'over de houding van de Kerk tegenover niet-christelijke godsdiensten'. Ter gelegenheid van de vijftigste verjaardig publiceerde het Vaticaan onlangs een nieuw document waarin de ontwikkeling van de katholiek-joodse relaties geëvalueerd wordt. Daarin wordt de eerdere uitspraak van het Vaticaan bevestigd, dat het bestaan van 'de staat Israël en zijn politieke opties' niet bekeken mogen worden vanuit 'een religieus perspectief'. Deze staat moet namelijk bezien binnen het kader van 'de algemene principes van het internationaal recht'. Met andere woorden: de joods-christelijke dialoog over Israël gaat, als het goed is, in de eerste plaats over mensenrechten.

Het zou goed zijn als de PKN ook eens een evaluatie zou maken van de eigen protestants-joodse relaties sinds de 60er jaren van de vorige eeuw. Pas in de IPA-nota van 2008 erkende de PKN dat het Isaëlisch-Palestijns conflict primair binnen internationaal-rechtelijk kader beoordeeld moet worden. Maar dat principiële uitgangspunt is daarna - evenals daarvoor - weinig overtuigend in praktijk gebracht.

Lees meer: Dialoog tussen joden en christenen gaat ook over mensenrechten, een artikel van Gied ten Berge

3 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page