top of page

'Gods woord is partijdig'

Dr. Bert de Leede, hoofddocent van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), vindt dat de preek van PKN-dominees scherper moet. "Gods Woord is partijdig, schept onderscheid en vraagt om keuzen." Maar intussen heeft het kairos-document, een uiterste noodkreet van de Palestijnse christenen, slechts lauwe of afwerende reacties gekregen van de Nederlandse kerken. Calculerende kerkleiders ontvingen het document met ontwijkende woorden. Het meest afhoudend was de Raad van Kerken, die in vroeger jaren juist moedig leiding gaf aan de kerkelijk discussie over het midden-oosten conflict. De Raad van kerken is nu een veilige koffiekamer geworden waar men zich liever bezig houdt met oecumenische dooperkenning.

Intussen gaat de etnische zuivering van de Palestijnse gebieden mededogenloos door, huizen worden afgebroken, burgers tot wanhoop gedreven; hier een dode, daar een dode, geen krant die erover schrijft ... want het zijn Palestijnen, totdat er weer Joodse slachtoffers vallen. Het duurt niet lang meer, en dan wonen in het land van Jezus vrijwel geen christenen meer, en wij, ook de PKN, hebben dat laten gebeuren.

Mensenrechten en internationaal recht moeten voorop staan, aldus de IP-nota van de PKN; woorden die met de mond beleden worden. Diaconale en pastorale hulp alleen achter de schermen, maar publiekelijk in actie komen voor datzelfde recht van Palestijnen, onder wie ook onze broeders en zusters in Christus? Nee, want dat schaadt teveel ons eigenbelang. Toine van Teeffelen kan schrijven wat hij wil . . . en Meta Floor kan schrijven wat ze wil, maar haar eigen kerkleiding vindt vooral dat ze voorzichtig moet zijn.

De Palestijnse kerken dreigen te verdwijnen, de Nederlandse kerken ook, mijn eigen PKN ook, veel sneller dan we durven toegeven. Wat zal overblijven tussen de kerken hier en daar is onze bittere schuld, schuld omdat we de schreeuw om recht niet wilden horen. Dan zullen we misschien ook moeten toegeven dat we ons vroom verscholen achter een onbijbelse Israël-theologie, die in geen enkel officieel PKN-document grondig werd onderbouwd.

Misschien is het tijd voor Sabeel NL, Werkgroep Keerpunt, de Nederlandse Kairosgroep en geestverwante organisaties om over te gaan tot publieke acties, demonstraties voor het LDC-gebouw en het aartsbisschoppelijk paleis in Utrecht; daar petities aanbieden en zo proberen nog een keer stem te geven aan die noodkreet uit Bethlehem van onze broeders en zusters in het land van Jezus.

Misschien dat Bert de Leede dan ook meedoet, want "Gods Woord is partijdig, schept onderscheid en vraagt om keuzen."


15 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Commenti


bottom of page