top of page

Reacties op de brochure | Boycot | Internationaal recht

Bijgewerkt op: 26 apr. 2022

Op 12 oktober werd de brochure De muur is afgebroken toegezonden aan de pers, kerkelijke organisaties, politieke partijen en bezoekers van het symposium. De eerste reactie kwam van het Reformatorisch Dagblad (lees meer). In de titel van dit goede RD-artikel wordt het gevoelige onderwerp 'boycot' naar voren gehaald. In verband daarmee verwijs ik naar een artikel van Avraham Burg, voormalig voorzitter van het Israëlisch parlement, in Trouw (van 6 juni 2012): Actie tegen 'Made in Israel'-etiket is juist in het belang van Israël

Op bovengenoemd artikel in het RD kwam een reactie van mw. G. A. van der Spek-Begemann, bekend lid van Christenen voor Israël (CvI): VN-resoluties over Israël hebben niet het laatste woord. Mw. van der Spek wekt de suggestie dat ik in alle gevallen het internationaal recht belangrijker vindt dan de bijbel. Wie echter de brochure goed leest (zie p. 22) zal zien dat die weergave onjuist is. Overigens zei ook Ronny Naftaniël, toen nog als directeur van het CIDI, eerder dit jaar het volgende: "Religie wettigt nog niet de aanspraak op het land. Die moeten we zoeken in het internationaal recht" (RD 2 maart 2012; lees meer). Hij verschilt op dit punt, aldus Naftaniël, met veel christenen van mening.

En dat Dries van Agt door mw van der Spek wordt uitgemaakt voor een 'witteboordenantisemit' is een schandvlek op haar eigen blazoen (jammer dat het RD dit toelaat).

Hier de bespreking van de brochure in het ND: Bijzondere band Israël aanvechtbaar

Bestel de brochure (EUR 2,- per stuk plus verzendkosten) via afgebrokenmuur@gmail.com

5 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page