top of page

Twee gezichten

De Wereldraad van Kerken komt in 2017 met een eigen conferentie over Israël en Palestina; aldus is besloten door het Centraal Comité tijdens haar juni-vergadering in Trondheim (Noorwegen). Ten aanzien van het Midden-Oosten conflict volgt de Wereldraad al jaren een consequente koers gericht op rechtvaardigheid en verzoening, zoals ook blijft uit het persbericht van de juni-vergadering (hier: in Engels).


De kerkleiding van de Protestantse Kerk in Nederland vindt het mooi en eervol om vertegenwoordigd te zijn in het algemeen bestuur van de Wereldraad. Momenteel is PKN-praeses ds. Karin van den Broeke bestuurslid, maar haar eigen opstelling en dat van het PKN-moderamen wijkt in hoge mate af van de koers van de Wereldraad. De PKN-leiding probeert naar twee kanten het eigen gezicht te redden: Enerzijds trots meedoen in de Wereldraad, maar in Nederland angstvallig zwijgen over de Israëlische apartheidspolitiek en de bezetting van de Palestijnse gebieden. Zo promoot het Centraal Comité van de Wereldraad het Palestijnse Kairosdocument (door de PKN afgeserveerd) en passende economische maatregelen tegen Israël (moet PKN-leiding niets van hebben), maar ds. Van den Broeke komt niet verder dan toedekkende uitspraken over 'meervoudige verbondenheid'.


. . . en intussen heeft Israël een recordbedrag aan militaire hulp toegezegd gekregen van de VS (34 miljard voor de komende tien jaar).

0 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

댓글


bottom of page