top of page

Het spoor bijster

Op initiatief van het Platform Appèl Kerk en Israël gaat Kerk in Actie van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) naast Sabeel nog een ander project van Palestijnse christenen steunen, zo meldt het Reformatorisch Dagblad. Hiermee doet de PKN een handreiking aan het Platform dat de PKN opriep om de samenwerking met Sabeel te stoppen. Het nieuwe project is Seeds of Hope van Tass Saada, een tot het christendom bekeerde moslim die nu ook vindt dat het Joodse volk op grond van beloften in het OT recht hebben op het Heilige Land.

Door dit accoord met het Platform bevestigt de PKN-leiding een gevaarlijk theologisch spoor waarop biblicisme en etnisch denken hand in hand gaan, en waarvoor al in 1950 is gewaarschuwd door de theoloog Miskotte. Ondanks deze waarschuwing noemde PKN-scriba Arjan Plaisier de oprichting van de staat Israël in 2011 nog "een analogie van de opstanding van Jezus". En in dezelfde lezing verweet hij Sabeel, Kairos en geestverwante organisaties het "druk uitoefenen op gewetens". In zo'n sfeer krijgt het Platform gemakkelijk ruimte van de PKN om de positie en integriteit van Sabeel te beschadigen.

Tegen de huidige Israëltheologie van de PKN is het volgende in te brengen: - In de bijbel gaat het om Israël en het joodse volk als concrete geloofsgemeenschap en niet om een volk als etnische entiteit ('Israël naar het vlees'). Dat wordt door Paulus nog eens uitdrukkelijk bevestigd in zijn Romeinenbrief, als hij spreekt over het nieuwe Israël als bestaande uit navolgers van Christus uit joden en heidenen (dat is 'gans Israël'). - De landbelofte is niet een belofte aan een volk als etnische identiteit, maar een belofte aan een groeiende en uitwaaierende geloofsgemeenschap. Zoals in de zaligsprekingen staat: "zij zullen de aarde ('ha eretz') beërven". Het beloofde land wordt heel de aarde, zoals het nieuwe Israël, voortkomend uit joodse geloofswortels, een wereldgemeenschap wordt (lees voor meer uitleg mijn Sabeel-brochure De muur is afgebroken; hier ook een versie met onderbouwing en bronvermelding in voetnoten).

Dat Kerk in Actie nu een andere weg inslaat, staat haaks op al haar andere projecten, waar juist wordt ingegaan tégen zulke vormen van etnisch denken. Het lijkt maar een kleinigheid: In het kader van recht doen aan pluriformiteit in de PKN neemt Kerkinactie er een project bij. Maar de achterliggende visie is strijdig met de bijbel en christelijke theologie, en heeft grote gevolgen, waaronder het Palestijnse volk al jaren ernstig te lijden heeft.

12 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page